บริษัท อินเทค พรีเมียร์ จำกัด

ปืน ถ้วย PPS Paint

3 เอ็ม พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ การลดต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสีย โดยที่การสูญเสียนั้นไม่มีความจำเป็นและสามารถที่จะควบคุมได้ พัฒนาและคิดค้นระบบถ้วยพ่นสี PPS เพื่อลดความสูญเสียจาก ปริมาณสีที่สูญเสียจากกระบวนการต่างๆ รวมถึงลดความสิ้นเปลืองจากการ ใช้ทินเนอร์ในการล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการพ่นสี

16 รายการ(s)

ต่อหน้า

16 รายการ(s)

ต่อหน้า