บริษัท อินเทค พรีเมียร์ จำกัด

สก็อตซ์ไบรต์

ผลิตภัณฑ์สก๊อตช์-ไบรต์ เหมาะสำหรับงานขัดทำความสะอาดผิวชิ้นงาน เตรียมผิว ลบครีบคม ลอกสี ลอกสนิม รวมถึงงานสร้างผิวที่สวยงามสม่ำเสมอ ใช้ได้กับวัสดุ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพผิวงานของท่าน

14 รายการ(s)

ต่อหน้า

14 รายการ(s)

ต่อหน้า