บริษัท อินเทค พรีเมียร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835552005409
บริษัท อินเทค พรีเมียร์ จำกัด
Intech Premier Co.,Ltd.
92/45-46 หมู่2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภููเก็ต 83000
เวบไซด์: http://www.intechpremier.com
เฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/intechpremier