บริษัท อินเทค พรีเมียร์ จำกัด

รูปแบบศูนบริการเคลือบแก้วมาตราฐาน โดย 3M CAR Beauty Center จ.ชุมพร
   
   
   
   

ขั้นตอนและรายละเอียด
1. ทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่บนพื้น, ผิวรถด้วยแชมพูล้างรถ 3เอ็ม (รหัส PN39000LT หรือ PN38077LF) และ ดินน้ำมัน 3เอ็ม (รหัส PN38070)

2. ตรวจสอบสภาพพื้น, ผิวรถ ในกรณีที่มีรอยขนแมว,รอยขีดข่วนขนาดเล็กหรือรถเก่า ควรขัดผิวรถด้วยกระดาษทราย 3M Triact P3000 (รหัส PN02085) และ 3M Trizact P5000(รหัส PN30362) หลังจากนั้น ขัดเตรียมพื้นผิว 3ขั้นตอน ด้วยน้ำยาขัด 3เอ็ม (รหัส PN06085, PN06064 และ PN06068) แล้วทำความสะอาดรถอีกครั้ง

3. หลังจากเตรียมพื้น, ผิวรถยนต์อย่างดีแล้ว ให้ทำการเคลือบรถด้วยน้ำยา 3M Hyper Shield (รหัสPN9860) โดยเทผลิตภัณฑ์ทีละน้อยลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์ 3เอ็ม รหัสPN39017L หรือ ผ้าPN39016 จากนั้น ลูบน้ำยาให้ทั่ว เบาๆในแนวตั้ง และแนวนอน ครั้ง ละ 2 ตารางฟุต คำแนะนำ หลังจากขั้น ตอนนี้ ควรทำในห้องปิด

4. หลังจากลง 3M Hyper Shield ทิ้งไว้ให้ขึ้นฝ้าประมาณ 10-15นาที แล้วเช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ 3เอ็มจนขึ้นเงา คำแนะนำ ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้ในขั้น ตอนนี้ ควรเป็นผืนใหม่เสมอ

5. ทำขั้น ตอนที่ 3-4 ซ้ำ ในส่วนที่ยังไม่ได้ลง 3M Hyper Shield

6. เคลือบน้ำ ยา 3M Hyper Shield ชั้น ที่2 โดยทำขั้น ตอนที่ 3-5

7. ทิ้งรถไว้ในห้องปิดเพื่อให้น้ำ ยา 3M Hyper Shield ที่เคลือบไว้แข็งตัวประมาณ 12ชั่วโมง

ติดต่อ บริษัท 3M ประเทศไทย โทรศัพท์ 66 (0) 2260 8577