บริษัท อินเทค พรีเมียร์ จำกัด

งานเตรียมพื้นผิวและอุปกรณ์

การเตรียมพื้นเป็นหัวใจสำคัญ ไม่น้อยกว่าการเคาะ หรือ การพ่นสี ดังนั้นในขั้นตอนนี้ 3 เอ็ม จึงพัฒนา สินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเตรียมพื้น ด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับการทำงานของช่างเตรียมพื้น โดยคำนึงถึงความรวดเร็วในการทำงาน สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน การดูดฝุ่น รวมถึงคุณภาพของผลงานที่ได้จากการใช้งานสินค้าและเครื่องมือของเรา เพื่อมุ่งหวังให้ 3 เอ็ม เป็นเหมือนผู้ช่วยที่ดีสำหรับช่างเตรียมพื้นอย่างแท้จริง

19 รายการ(s)

ต่อหน้า

19 รายการ(s)

ต่อหน้า