บริษัท อินเทค พรีเมียร์ จำกัด

เครื่องดูดฝุ่นและชุดขัดแห้ง

ถังเครื่องดูดฝุุ่นงานขัดกระดาษทราย 3M Dust Extraction ราคา 48,780 + 7%

***แถม แถมชุดกระดาษทรายขัดแห้งสำหรับถังดูด สามเอ็ม และ เครื่องขัดสี 6 นิ้ว 28461

รายการของแถม    
Dry Sanding Set หัวขัด และ สายต่อ  ฟรี   1 ชุด 
กระดาษทรายม้วน มัลติโฮล เบอร์ 80  ฟรี   1 ม้วน 
กระดาษทรายม้วน มัลติโฮล เบอร์ 150  ฟรี   1 ม้วน 
กระดาษทรายม้วน มัลติโฮล เบอร์ 180  ฟรี   1 ม้วน 
กระดาษทรายม้วน มัลติโฮล เบอร์ 220  ฟรี   1 ม้วน 
กระดาษทรายม้วน มัลติโฮล เบอร์ 320  ฟรี   1 ม้วน 
แป้นจับกระดาษทรายขนาดสั้น 5"  ฟรี   1 ชิ้น 
แป้นจับกระดาษทรายขนาดสั้น 7.5"  ฟรี   1 ชิ้น 
แป้นจับกระดาษทรายขนาดสั้น 16"  ฟรี   1 ชิ้น 
กระดาษทรายกลม มัลติโฮล 6" เบอร์ 80  ฟรี  1 กล่อง
กระดาษทรายกลม มัลติโฮล 6" เบอร์ 320  ฟรี  1 กล่อง

14 รายการ(s)

ต่อหน้า

14 รายการ(s)

ต่อหน้า